Ściany fundamentowe

Po wymurowaniu ścian fundamentowych trzeba sprawdzić czy są one równe i zgodne z wymiarami w projekcie.

Kontrola Poziomu ściany fundamentowej

Jeśli ewentualne nierówności na obwodzie ścian są niewielkie (do 2 cm), na górnej powierzchni ścian wystarczy ułożyć warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Pozwala ona wypoziomować fundament i zlikwidować nierówności powierzchni (np. wystające ziarna kruszywa), które mogłyby uszkodzić izolację przeciwwilgociową. Warstwa ta jest potrzeba zwłaszcza wtedy, gdy ściany parteru będą murowane na cienkie spoiny (a więc nie da się skorygować poziomu, dobierając odpowiednio grubość spoin pomiędzy kolejnymi rzędami bloczków). Jeśli nierówności są duże (powyżej kilku cm), w takiej sytuacji trzeba się zdać na decyzję kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Kontrola Wymiarów ściany fundamentowej

Kontrola Wymiarów ściany fundamentowej

Kontrola Wymiarów ściany fundamentowej

Należy porównać przekątne ścian fundamentowych, by sprawdzić czy nie są przekoszone. Trzeba też sprawdzić długość równoległych ścian, jeśli gotowy fundament nie ma kształtu prostokąta, długość przekątnych może okazać się taka sama, choć narożniki nie trzymają kątów prostych, a ściany są „zwichrowane”. Można to skorygować, murując poprawnie pierwszą warstwę ścian nadziemia. Jest potrzebna, gdy różnica to 2-3 cm na długości ściany (jeśli jest mniejsza, można ją sobie darować).

Uwaga!

Jeśli ściany są wymurowane z bloczków, przed zaizolowaniem ich lepikiem trzeba je wyrapować, czyli wyrównać ich powierzchnię warstwą zaprawy. Należy do tego użyć mocnej zaprawy cementowej, a nie słabszej – łatwiejszej do nałożenia – cementowo-wapiennej.

Related Posts