Drenaż

Jednym ze sposobów ochrony fundamentów domu przed zawilgoceniem jest drenaż opaskowy. Wykonuje się go z perforowanych rur drenarskich, które układa się wokół ław fundamentowych powyżej ich dolnej i poniżej górnej powierzchni. Rury te otacza się obsybką filtracyjną i geowłókniną oraz podłącza się do studzienek kontrolnych. (rewizyjnych) oraz studzienki zbiorczej. Wodę zebraną w studzience zbiorczej odprowadza się w takie miejsce, by nie zagrażała budynkowi. Takim odbiornikiem może być np. kanalizacja deszczowa albo rów melioracyjny. Jeśli ich nie ma, stosuje się studnie chłonne lub systemy przeznaczone do gromadzenia i rozsączania wody. Wody nie można odprowadzać na położoną niżej działkę sąsiada. Takie działanie jest karalne.

Wykonanie drenażu jest konieczne zawsze wtedy gdy istnieje niebezpieczeństwo stałego lub okresowego zalewania budynku wodą. Szczególnie jest uzasadnione stosowanie drenażu w gruntach słabo przepuszczalnych (gliny, piaski gliniaste), ponieważ właśnie w takim podłożu ściany piwnic najczęściej zamakają. Drenaż może okazać się potrzebny również wtedy, gdy stały poziom wód gruntowych utrzymuje się poniżej fundamentów. Ponieważ wody te są zasilane okresowo przez opady, ich poziom zmienia się w ciągu roku – po intensywnych opadach wiosną lub jesienią może się znacznie podnieść. Czasem warto zdecydować się na drenaż, nawet gdy podczas budowy domu nie wydaje się konieczny. Może się bowiem okazać, że za kilka lub kilkanaście lat podniesie się poziom wody gruntowej. Wystarczy na przykład, że na sąsiedniej działce zostanie wzniesiony dom lub podczas urządzania ogrodu usuniemy drzewa rosnące blisko domu (osuszają one grunt, odciągając wodę).

W żadnym stopniu drenaż nie zastępuje izolacji poziomej i izolacji pionowej. Jedynie zmniejsza ryzyko przedostania się wody do piwnic w razie uszkodzenia izolacji.

Related Posts